Recenzije zaposlenih

Planirate li se zaposliti u Aik Banka? Pročitajte ovu recenziju, možda će vam biti korisna person

Aik Banka

13.01.2023
Dobre stvari: Ima ljudi koji savesno rade svoj posao, ali uglavnom odlaze čim im se ukaže mogućnost zbog loših uslova.
Loše stvari: Odnos menadžmenta prema zaposlenima, previše konzervativna sredina samo je potrebno da se zadovoljni forma ne i suština, lažni moral.. Nepoštovanje ugovora o radu i loš odnos mendzmenta prema zaposlenima.
Dodajte recenziju