Recenzije zaposlenih

Planirate li se zaposliti u Candy Universe? Pročitajte ovu recenziju, možda će vam biti korisna person

Candy Universe

09.07.2023
Dobre stvari: Okruženje, kolege sa kojima se radi a to ne podrazumeva menadžment i vlasnike.
Loše stvari: Odsustvo komunikacije, organizacije, zaposleni veoma brzo gube entuzijazam i shvate da se ono što je rečeno u oglasu ili razgovoru baš i ne podudara sa stvarnim stanjem, ne ceni se rad i zalaganje.. Bez fokusa i reda a postoji potencijal.
Dodajte recenziju