Recenzije zaposlenih

Planirate li se zaposliti u GEZE? Pročitajte ovu recenziju, možda će vam biti korisna person

GEZE

01.04.2023
Dobre stvari: Ono što je normalno u svakoj razvijenoj državi koja poštuje zakon, ovde treba da navedem kao prednost, a to je, da je radnik prijavljen na ceo iznos plate i sve na račun. Da se prekovremeno plaća (ali je zato start mizeran).
Loše stvari: Kao što sam već napisao mizerno male plate, postojanje zaposlenih preko studentske zadruge čiji radnici nisu plaćeni za dane kada su na bolovanju ili na odmoru. Kao i zaposleni preko agencije.Rukovodioci odeljenja skrivaju i najosnovnije informacije, kako bi upravljali situacijom (a opet zbog nedovoljnog stručnog znanja). Pošto imam iskustva iz drugih stranih kompanija, ovo uopšte ne liči na stranu kompaniju. Problem je takodje postojanje ''klanova''.... Domaći menadžment koji ne poštuje svoje zaposlene, skrivanje informacija
Dodajte recenziju